pishi-ojkele
[18:37] juick: @lily:
به سلامتی اوني که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کني
هربار ميـــــــگه اين دفعه آخـــــريه که مي بخشــــــمت
و بازم با اخـــــم مياد توي بغــــــلت..
[18:37] juick: @lily:
به سلامتی اوني که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کني
هربار ميـــــــگه اين دفعه آخـــــريه که مي بخشــــــمت
و بازم ب اخـــــم مياد توي بغــــــلت..
pishi-ojkele
من هیچوقت به اینکه تورو بایکی دیگه ببینم حسودی نمیکنم آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها. PARDON