bash-4.2$ ls
000_zero 100_one 200_two
bash-4.2$ rename -v 000_ "" *
`000_zero' -> `zero'
bash-4.2$ for i in {100,200}; do echo $i ; done
100
200
bash-4.2$ for i in {100,200}; do rename -v $i_ "" * ; done
`200_two' -> `100_one200_two'
`zero' -> `100_onezero'
`100_one200_two' -> `100_one100_one200_two'
`100_onezero' -> `100_one100_onezero'