hackers
juick.com

juick@juick.com ro add konid bad
ke addo ok kard ye pm harchi khastin besh bedin
baad sabtenam mikonin oo taeed mikonin
va baad
vase inke ozve bloge ma shin
miayd besh in pmo midin
S @hackers
baad har pmi ke be in ersal konin miad to oon addresi ke bala gozashtam ;)
sta