• физтех кулл Андре́й Константи́нович Гейм — нобелевский лауреат (2010)
    С 1976 по 1982 год Гейм обучался на факультете общей и прикладной физики в МФТИ

Replies (0)