• ای جونم، قدمات رو چشمام، بیا و مهمونم شو
  گرمی خونه م شو ببین پریشونه دلم، بیا آرومم کن
  ای جونم، میخوام عطر تنت بپیچه تو خونه م
  تو که نیستی یه سرگردون دیوونه ام
  ای جونم بیا که داغونم
  ای جونم، عمرم، نفسم، عشقم
  تویی همه کَسَم آی که چه خوشحالم تو رو دارم
  ای جونم
  ای جونم دلیل بودنم، عشقت مثل خون تو تنم
  آی که چه خوشحالم تو رو دارم
  ای جونم
  ای جونم، خزونم بی تو ابرِ پُرِ بارونم
  بیا جونم، بیا که قدر بودنت رو میدونم
  میدونی اگه بگی که می مونی
  منو به هرچی میخوای میرسونی
  تو که جونی، بیا بگو که می مونی
  ای جونم عمرم نفسم عشقم
  تویی همه کَسَم آی که چه خوشحالم تو رو دارم
  ای جونم
  ای جونم دلیل بودنم، عشقت مثل خون تو تنم
  آی که چه خوشحالم تو رو دارم
  ای جونم
  ای جونم، من این حس قشنگ رو به تو مدیونم
  میدونم تا دنیا باشه عاشق تو می مونم
  میدونم می مونم
  ای جونم عمرم نفسم عشقم
  تویی همه کَسَم آی که چه خوشحالم تو رو دارم
  ای جونم
  ای جونم دلیل بودنم، عشقت مثل خون تو تنم
  آی که چه خوشحالم تو رو دارم
  ای جونم

Replies (0)