• اگه این معلم های دبستان میدونستن یه روزی قراره فقط تایپ کنیم ...

    اینقدر سعی نمیکردن خطمون خوب شه !!!

Replies (0)