Fenris
WWKKKKKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWKKKWWKWKKWWKKKKEKKKKEKKKKKEEEDDDDDEWKWWft;.GGDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
WWWWKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKWWWWWWWWWWWWWWKKEEDDEEWWWWft,.DDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
WWWWKKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWKKKWWWWWWWW#WWWWW#WWW#KKKEEEWWWWft,.DDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
WWWKEDEKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKWWWWKKKWWWWWWWW#WWWWWWWWWWW#WWWKKKKWWWft,:DGDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
WWWWKEEKWWWWWWWWWWWWWKWWWKKKKKKWKKKWWWWWWWWWWWWW#WWWWWWWW#WW#WWWWWWWft,.DGDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
WWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEDEKKEKWWWWWWWWWWWWW##W#####WWWWWWWWWWWKKjt::DGGDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKEEEEDEEKWWWWWWWWWWWWWWWWWW#WWWWWWWWWWWWWWWKfj:,DGGGGDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEE
WWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWKKEDEKKEKKKKWWWWWWWWWWWWW#############WWWKWW#WEG,:GGGGGDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE
WKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKEEEEKWKKKKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW##WKWWWW#WWE;,GGGGGDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE
KKWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKEEEKKKKKKKKKWWWWWWWWWWWWWWWWKWWKWWWKKKKKKKWWWWG;GGGGGDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEKK
WKWEKWWWWWWWWWWWWKKKKWKKKKKEEKEEEKKKWKKWWKWWKKKWWWWWWWKWWKKKKKKWWKKKWWWDDGGGGDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEKK
WKKWEKWWWWWWKKKEEKKWWKKKEDGEEEEEEEEKEKKKWKWKEKKKKKWWKKKWWKKKKKKKKWWWW#WWKEGGDGDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEKK
KKKKWKKKKKEEKKKKKWWWWWKEDGDEDDDDGDEEEEEEEKKEEKKEKKKWKKKKKEEDDGDDEEKWWWWWKEDGGDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEDDD
DGEKKEKDEKKKKKKKKKWKKDDEDDEDDGGGGGGGGGDEDGLDDDDDEEEKKKKEDGLffffLLGDKKWWWWKKDDGDDDDDEEEEEEEEEEEDDGGGG
tG;;fEDGGGDDDEKKKDEKDDDEDDDDGGLLLLLffGDGfLGGGGGDEEDDDDGfjtjttttjjfLGEKKKKWWKDDDDDDDDEDEEEEDDDDDGGGGG
:G:.;fj. ..:,tjfGDDDDDDDGGLLLLfjffLjjfLjfjfLDGGGLjttttttittttjjfLGDKKKWWWKEDDDDDDEEDGGDDDDDGGGGGG
,f,,;EL. .:GEDDDDGGGLLLLfjjffjjffjttjfLLLffttiittiiittttjjjfLGEKKWWWKKDDDDDDDDGGDDDDDDGGGGGG
.,ti,Dj :LDGDDGDGGLfjjjttjtttttiittjjjtiiiiiiiiiiiittttjjjfLGEKK#WWKDGGDGGLLGGGGDDDDDGGGGG
,,i:iDf ,GDDDDGGLfffjjtttiitiiiiiiiii;;i;;;;ii;;iiiitttjtjjfLDKKKWWWKGGffffLLGDDDDGDDGGGGG
t,...Df ;DGGDDGfffjjtttiiii;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;iiittttjjjfLDKKKKWKLttfffffGGGDGGDDGGGGG
i;; .Gf ;GGDEDLffjjttttii;;;;;;;;;;;;,;;;,,;;;;;;;;iiitttttjffGEEEKKKEjjfffffLGDDDDDDGGGGG
t;;..jj ;GDDEDfjjjjtiiiii;;;;;;;;;;;;,;,,,,,;;,;;;;;;itttttjjffLEDDEKEDjffLfffLGGDDGGGGGDD
;;: .,t. ;LEEDLjjjjtiiiiii;;;;;;;;;,;;,;;,,,,,,,,;;;;;iiiitttjjjfDDGGEEEfffffjjLGGGGDGGGGGD
ii. .tj ;GEDLfjjjttiiiiii;;;;;;;,,;,,,,,,,,;;,,,,;;;;;iiiittjjjfLDLGDDEGffffjjLGGGGGGi;,fG
i;. :Lj ,GEDLfjjjttiiiiii;;;;;;;,,,,,,,,,,,;;,;,,;;;;;iiiiittjjffDGGDDDGffffjjfGGGGGD;,,fG
:,. :Gt :GEGLfjjtttiiiii;;;;;;;;;;;,,,,,,,;;;;;;,;;;;;iiiitttjjjjGDDGDDGLfffjjfGGGGGG:;,fG
.:. .Gf. .DEGffjjtttiiiii;;;;;;;;;;;,,,,;,,;;;;;;;;;;;;;iiitttjjfjLDDGDGGLfffjjfLGGGGD,,,GG
.,. :Li .DEDffjjtttiiiii;;;;;;;;;;,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;iiiiittjjffGDGDGGLLLfjjjLGGGGD,,,GD
:;..iL; EEDffjjtttiiii;;;;;;;,,,,;,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;iiittjjffGGGDGGLfffjjffLGGGD,,,GD
:,i;;tt .KDDffjjtttiii;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;iiittjjjLLGGDDGLLLfjjffLGGGD,,,GD
:;j,;tt . .EEGffjjtttiii;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;iiiittjjjLGGDDEGfLLfjjjfLLGGD,,,GG
i,j:.Lt . ,: :DEGffjjjttiii;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;iittttjjjLGDEEEGLLLfjjffLLGLD,,,GG
t;t:.Lj .:,. :DKGffjjjttii;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,::::,,,,;;;;;;iiitttjjfLDDEEEGfGLfjjffLLGLD,,,GG
i;: :Lj:,i, .EEGffjjjtiii;;,,,,,,,,,::::::,,,::::,,,,,;;;;;;iitttttjfLDEEEEDLGLfjjfLLLLGG,,,GG
ti; ,jG,:. EDGffjjjtiiii;,,,,,;,,,:,:::,,,,::::,,,,,,,;;;;iittttjjfLEEKKEDGGLLjjiifLLLG,,:DG
tijtjtf:.. DEGffjfjtittttii;;,,,,,:,::,,,,,,:::,,;,,;;ii;iiittttjjfLEEKKKGLGGLj,,,,fLLG,,,GG
tifjjft. .. DEGffffjtttjjfttjjii;,,;,,:,,,;,,,;;;;iittiiiitiittjjjjfLEEKKKGLLGL;,,,,;fLG,,,GG
ttjjffD;,,. GEGffffjt;;;;;;it;:..:,;,,,,,,,,,;i;ii;:,tjtttttijjjjjffLEEEKKGLLLf,,,;;,;LG:,:LG
jtfjfiE;,,: . . DDGfjfjt;;;,;,,,i,;;, .,i,,,,,,;;iiii;. ,;;;jfj;itfjjffLDDEKKGGGfi;,;,,,,LG,,,GL
LtEKGtKGGGfttiii,,,ELGfjtjtii;,;;,;;,,,:,,.;,;;;;,,,ijtii,..,,,,;ijjjjjjfffLDDEEKDGGj;;,i,,,,LL,,:Gj
ftDGfjEGLGLLLLLLLLLDLDGLjjfjtttti;,,;::.;i;:tti,,;;iitii;;,,,::,;;itjttfjjfLDEEKEGGGi;;ifi;,:fL,,:L,
fifjjtKiti;;,,;;ttLGEELttffLLjttti;;, :,;i:f;;;,;jiiti;;;;;;;;iitttjjjtjjfLDEEEKGLG;;,ffL,,,tL,,,G:
jtj;jjE;;;;;,:::fitGELj;,fLLLGLfjLf; .:,,i.j,,,,,;.iii;ii,.;i;ittjjjjj:.jDfLDDKEGjG;;:ffL,,,iL,,:D;
tit;ttD,,;;;,:,;jttGELjttjfGGLjt;jf,.. :,:,.t;;;;,i t;;,ii: :jGfffjfffjtjLLGDGfDDLjG;,;jfL,,,if,,:G:
tti;ttD,,;;;,:;;;tfLGLjfttjLLfjtti;;;,,,;,;:ti;;,it ,,;i;,;,iffi;fLffjjjtjfLEKEKGffL;,ijfL,,,;f,,:L.
tt;iitD,;;,,;,,;,;fLfffjtjjfLjtttiii;i;;,;;,jii,;;j;.,,,;;;,;;iiijfLfjtftjjLEEKDjitf;,tjfL,,,;f,,:L.
iitittD,i;ii;,;;,,ifLjjjjttjjjjtiii;i;;;;i.;j;;;;;tt:i;,;;i,,,iittfLjjtGtjffDDDffjjfi,tjfL,,,if,::L.
it;iitE;tii;,,;;,,;jLjjjtjtjjjttii;;;;;;;;:tt;;;;;tj:ti;,ii;;;;ittfjjttGtjjfDDGjijtti,tjfL:,:tj,,:L.
tt,ttjEtttttii;;,;itfjjtijfttitii;;,,;;;;:tjt;;;;;tjt;i;;,;i;;;itjjttttftjjjGGfttj;;titjfL,,,jj,,,G:
ijjitjEttj;,,,,;,t;ijjjjtitfLii;;;,,,,,:,tttt;;;;;tttiii;,,;,;iiiittii,;ttjffffjit,,jttjfL,;,fj,,,G,
tfttjjEit,:,..,;,i,,ifjtiiiiiittjjtttiii;tttt;;,;ittttti;,,,,;;;iiitfftijjjfjtjt,t:,fttjff,,,Gt,,,Gi
LLttjjGttt:,:,;,,;,,;fjtiii;;;;;;,,,;,,;ititt;;;;itttjtiiitttttttffti;;ittjfjtt;;i:,jtifLi;,,Gt,,;GG
KKKitffii,i,i,,,,,,:;fjtiiii;;;;;;;,,,,;itttii;;;;ttttti;;,,,,,;;;;;;;;itjjfjti;;t,,jt;jf,,,iGt,,;GG
LfEjfGDi::,;;:;i,;,,ifjjtii;;;;,;,,,,,,;ittjt;;;;;itttt;;,,,;;;;;;;;;;iitjjfjti,;i;ttt;ti,;;LLt,,;GL
EEWL;jKGj;,;:,,i,;;;ifjjtii;;;,,,,,,,,,;ittji;;,;;itjtt;,,,,,,,,,;;;;;iitjjft;,,:;,Ljt;:,,,fLGi,,;GG
KKKWEtEELt;,:,,i,;;,iffjiii;;;;;,,,,,,,;ittji;;,;;ittjti;,,,,,,;,;;;;;iitjjft;:,:,,Gft;,;;:GLGi,,;GG
LjDGGEKKGi.;,,:;;;tiiffjtii;;;;;,,,,,,,,ijtti;;,,;ittjt;,,,,,,,,,,;;;;iitjjjji,::,,DLt;:,,iLLGi,:;GL
tt;:;DEGj;:;,,,;:;iijLfjtii;;;;;,,,,:,,,itjti,,,,,ittjj;,,,,,,,,;,,;;;;ttjfjit:,,,;DGL;,,iGfGLttjfGL
Lf;ijfEit,:;;;,,:;i,tffftii;;;;,,,,,:,,,ttttt;,:,;itttji,,,,,,,,;;;;;;ittjjjti,;,;fEDGjitGfLGGGGGGGG
LLtjtfWiitGWL;;;;ij;iffftti;;;;,;;,,:::,ititti;,;itjttji,,,,,,,,,;;;;iitjjjfi,ii;iDEDDLLLfGLLDGGGGGG
LLjjjfKLGKKKKj;i;;tiijffjti;;;;;,,,,,,,,ittjjtiiitjjttji,,,,,,,,,,;;;iitjfjftt;iitEEGGLLLLLLGGGGGGGG
GLGjjfKWWKKKKLtt;iitttLfjti;;;;;;;,,,,,,;tjttjtttjttjjt;,,,,,,,,,,;;iittjjfj,,:;ifEEGGLLLLLLGGGGGGGG
ELEGtfKKKKWWWEi;ii;ittLfjtii;;;;;;;;;;;;;;tttjtjjttjtti;;,,,,,,,,,;;iiijjjfj;,;tiEEEGLLLLLLGGGGGGGGG
DLKG,fKKKKWWWKftiii;itLfjtii;;;;;;;;;;;;;;iiittttttiii;;;,,,;;,,;,;;iitjjfft;;;tjEDEGLLGLLGGGGGGGGGG
DLKt:fKKKWWWWWWDiiiii;Lfjtii;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;i;;;ii;;,,;;;;;;;;;iitjjfL;iiijDDEEGLGGLLLLGGGGGGGD
ELDjDLKWWW#W#WKKGiii;,ffjtii;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;,,;;i;;;;;;;;;;;;;;iitjjff;iifDEEEEGLGLLLLLGGGGGGGj
ELKWWfKWWWWWEEKK#jii..ffjtii;;;;i;;;;;;;;;;;,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;iitjjfGjjjLDEEDDLLLLGGLGGGGGGGj;
ELWWWLK#WWWWKKWKWE;i;iLfjtii;;;;;;;;;;;;;;;,,,,;;,,,;;;;;;;;;;;;;;;;iittjLEDLLGDEEDDLLLLGGGGGGGGLGtt
ELKWWLKWWWWWWWWWWW;tiiGfftiii;;i;;;;;;;;;;;;,,,;i;,;;;,;;;;;;;i;;i;;iitjfGEDGGGDEEGDLLLLLGLGGGGGLGjj
DLK#WfKWWWWWWWWWWWjtttGLftiiii;;;;;;;;;iitttiii;ii;;iiiiii;;;;;;;i;;iiijfGEEDDDDEDGDLLLLGGLGGGGGGLjj
ELKWWDKWWWWWWWWWWWfttiLDftiiii;;;;;;;iiijfjttti;iijjtjjjti;,;;;;i;;;;itjfGDDDLGDDDGDLLLLGGGGGGGGGLtj
ELKWWDKWWW#WWWWWWKLfjfGDfjiiii;;;;;;;iijfji:,:::,:,;tfffji;,;;;;i;;;;itjLDEDDLLDDDGDLLLLGGGGGGGGGLtt
ELWWWGEWWWWWWWWWWWKEEKDKfttiii;;;;;;;iititttttjttjjjjjjjfft,;;;;;;;;iitjGDEDDLLGDGGDGGLLGGGGGGGGGLtt
EfKWEGKWWWWWWWWWW#WKEEKELjtiiii;;;;;;ii;;;ii;ii;;;;iiti;;ii;;;;;i;;;itjfGDEEDLtLDDGDGGLLGGGGGGGGGLtf
KLKWEGE#WWWWWWWWWWKffjDDDftiiiiii;ii;;;iiiiii;;;i;itttii;;;;;;;i;;;ittjfDEEEDf,LDDGGGGLLGGGGGGGGGftf
ELEDKDD#WWWWWWWWW#GtjfGEWLttiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiii;;;;;;iii;;;ittjLDEEEED;GDDGGLGLLGGGGGGGGGftf
KfEGEGKEKKKKWWWWWWKWEKKWWLjtiiiiiiiiiii;;;;;;;iiii;;;;;;;;iiiii;;;iitjfLDEEEDELDGDGGLGLLGGGGGGGGGftf
EjKEEGKEKKEKEKKKKKEGffDK#Efjiiiiiiiiiii;;;,,,,,,,,,,;;;;;;iiiii;;;itjjLGDEEEEEDDDDDGLGLLGGGGGGGGGftf
KjWKWGKWWWWWKKKKKEEEEEEEKELjtiiiiiii;ii;;,,,,,,,,,,,,;;;;;iiii;;;iitjfLGEEEEEDEDDDDDGGGLGGGGGGGGGftf
KjKKWGK#####WWKKKKEEKKKKEDGftii;iiiii;;;;,,,,,,,,,,,,;;;;iiiii;;;iitfLLGEDEEEDEEDDDDGGLGGGGGGGGGGftf
EjKEKGKW###W#WKKWKEKWWWWWKGLjiiiiiiii;;;,,,;,,,,,,,;;;;;iiiii;;;;itjLLLGDDEEEEEEEDDGGGGGGGGGGGGGGftf
KjEEDLWWWW#W#WEKWKKWWWWKKKDLftiiiiiii;;;;;,;,,,,,;;;,;;;iiii;;;;itjfLGLDDDDEEEEEEEDGGGGGGGGGGGGGGjtj
DtKKEfKWW#WWWKEKWKKKWWEEDEDLLftiiiiii;;;,,;;,,,,,,;;,;;;iiii;;;ittfLLLLDDDEEEEEEEEEDGGGGGGGGGGGGGjtj
EiEEEtKKKKKWWKEKWWWWWKDDDDDLLLfjtiiii;;;;,;;,,:,,,;;,;;;iiii;iitjfLLLLGDDEEEKEEEEEKEEDGGGGGGGGGGGjtj
DiKWKiEKKKEKEKKKKKWWWEDGDDEfLLLfjtiiii;;;,,,,,,,,,;;,;;;iiii;itjfLLfLGDEDEEDEEEEEEEEEEEDGGGGGGGGGjtj
G;EED;EEKKKKKKKKKWKEKEDDEEEfLLLLfjtiiii;;;,,,;,,,;;;;;;iiiiiitjjffffGDEDDEEDEEEEEKEEEEEEDDGGGGGGGjtj
D;KKK,DEEEEEEEKKKKKDEEDDDEKfffLLLfjttii;i;;;,,;;;;;;;;;iiiiitjjffffLDEEDEKDDEEEEEEEEEEEEEEEDGGGGGjtf
G,WWK,DKKKKKKKEEEKKEEDDDDEEfjfLLLLfjttt;ii;;;,;;;;;;;;ititttjfffLffGDEDEEKDDEEEEEEEEEEEEEEEEDGGGGjjL
D,WWK,GKKWWKKKWWWWWKEEDDEEELjjffLLLfjtttiii;;;;;;i;i;iitttjjjffLffGDDEEEKKDEDEKEEEEEEEEKEKKKKEEDGjLG
G,KWK:LW#W#WWWWWW#WKDEEEDEEGjtjffLLLLfjjtttiiiiiiiiittjtjjjffffffLDDDDEEKKKEEEKEEEEEEEKEEKKEEEEEEjGG
E;KWK,LWWWWWWW#####WEEEEEDDDttttjfLLLLffjjjjtttttttjjjjjjjffLfffGDDDEDEEKEEEEEEEEEEEEKKEEKKEKKKKEjtt
E;KWK,GWWW###W####W#KEEEDDDDjtittfffLLLfffjjjjjjjjjtjjjjfffLfjfDDGDDDEDKKDDEEEDDEEEEEKEEKKKKKKKEEjtt
EiKKE;DWWWWW#######WEEEEEDDDjiiitjfjjffLLffjjjjjtjjjfffffffjjLDDDGDDEEDKEDEEEEDEDDEEEEEEKEKKKKKEEjtt
KtKEDiKWWW#########KK#####W##WWWWLjGWWWW#WDW###WKLfDWW###WDW#############WEEW#########WKKEKEEEKKEjtt
KtKEEtWWWW##WWWWWW#K##WWWW#WWWKWK#G#KWWWWW#KWWWWW#G#KWWWWK#WWWWWWWWWWWWWW#KW##WWWWWWWW#WKEEEEKKKEjtt
KtWEEjW#WW#W.....:###:....j:....:#EW:....t#:..:.tWE#:....,W..............G##W,........f#EEEEEKKKEftt
WtWKELW##### W#W K.. .#KW t#. ;##K .# G##E. ,WEKEEEEEEEGtt
WjKKDGW#W###; G#K #; .##K L#. ;##t .W G##f .WKKEEEEEEEDtt
#fWWKGWWW###D i#j :#f .W#K K# ;## .W D##i .. #KEEEEEEEEDLj
WfWWKGW###W#W W. L#W. E#D W# i#K .# . D##: #WEEEKEEEEEEE
WfWWKDW#WWW##. W. W#W . f#L W# ;#i .#WWWW. :WWK#W#. K#EEEEEEEEEEE
WfW#WEWWW#WK#t .j #W#. i#j ## ;#. .##### ..##W#KW. : L#EEEEEEEEEEE
WfW#WEWWWWWE#L . .#W#: ;#j ## ;W .#KE##. .#KEKKW ;. j#EEEEEEEEEEE
WfW#WDWWKEEE#W. .i#W#j .#i .## ;L .#EE## .#EED#W f. ,#EEEEEEEEKEE
#fW#KGEEKKEEK# D#K#E #: :## i: .#EE##. .#EED#E E, .#EEEEEKDEEEE
WLWKEEKEKKKEK#; .#WEW# #. i## ,. .#EK## .#EEE#f Wt .#KEEEEEEEEEE
WGEEKEWKKKWKE#t . .WKEK#. W. j## . .#EE##. .#DEE#; .#f .WWKEEDDEEEEE
EEEEEEKKWKKEK#: E#W#W: G. G## . .#EE##. .#EEE#: .#D K#KEEEEEEEEE
EKKWKKKEEKWEK# t#E##L t. K## .#EE##. .#EEK#. .#W L#EEEEEEEEEE
EEEKKKKKWEED#W . .#KG#E , WWW .. .#EE## .#DDW#. :#W i#EEEEEEEEEE
EEEKEKEEKKKE#E . ##DWW : WW# ;. .#EE## .#EEWW ;##. ,#EKEEEEEEEE
KKKKKKKKKKKK#j G E#EW# #W# E. .#EE##. .#EE#W jWK: .#EEEEDEEKEE
EKKKKKWK#KKK#, K. i#KW#, #K# .W. .#EE##. .#EE#G .#KEEEEEEEEE
#EEKKKKKKKEW# W. .#KK#j :#W# :# .#EK##. .#EE#j #WEEEEEEEEE
KEKKKEKEKKK#W. .#; W#K#E. i#W# L# .#KK##. .#EE#, K#EEEEEEDEE
KEKKKKW#EEK#D .i#D f###W;: f#W# W#. .#EE##. .#EK#. ... f#EEEKEEEEE
KKEEEKEEKKE#i j#W ,WKWL, . W#K# .##. .#EE## .#EK# L##t i#DEEEEEEEE
KKKKEWKEKWE#: D##. .#: . . .#KW# j##. .#EE##. .#EW# G##t . .#DEEEEEEEE
EKWKKKKKKKK#. K##. K:.. .. . i#KW# D##. .#EE##. .#E#W G#Wt .#EEEEEEEEE
KKKKKEKKKEW# W##j .f, ...:K##KWW WW#. .#EE##. .#E#W D##t WKEEEEEEEE
KKKKEEKKKEKWWWWWWW#E##WWWWWKKWWWWWK##WWEEK#KWWWWK#K#WWKWWK#EEW#WWWWWWK#E##WWWWWW##WWWWWWWW#KDEEEEEEE
KKKKKKKKEKEK######KDK##W##KW#######WKEEDEEKW####WKDK####WWKDEEK#######KDEW####W#WEE#######KDEEEEEEEE
KEEKKEEKKKEEKEEKEEEEEEKEKEKEEEEEEKEEKDEKEEEEDEEEEEEEDEEEEDEEDKEEEEEEEEEEEEEKEEKDDDEEEEEEEEDEDEEEEEEE
KKKWEKWKKEEEEEEKEEEEEEEEEKDEEDEEEKEEEEDKEEEEEDEEEEEEEEEEDEEEEEEEWEEEEEEEEDEEEEEEDEEEEEEEEEDEEEEEEKEE
KKKKKKKKKKEKKKEKEKEKKKKEWEEWEEKEEKEEKEEEEEEKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
KKEKEKKEKKEEEKEKEEKEEEKEEKEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Fenris
Уххх... подключил к Киргуду! дополнительные словари по 15тыс. слов к русскому и английскому языку. Теперь в оперативной памяти она занимает 122 метра. Даже больше, чем тунц.
Fenris
Интересно, через какое время после выхода Palm Pre доберется до нас, сколько будет стоить и будет ли он так называемым "мегоубийцей" айфона.