to post messages and comments.

@tarane-1:

براي محبتهايي كه عميق اند،نديدن و نبودن هيچگاه به معناي ازيادبردن نيست

@tarane-1:

be jahanam,nefrine man gereft

@tarane-1:

juick: @2nya:
بی هیچ صدائی می آیند
‎ ‎زمانی که نمی دانی
‎ ‎در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و...
بی هیج نشانی از دلت می گریزند
‎ ‎تا تمام چیزی که به یاد می آوری
‎ ‎حسرتی باشد به درازای زندگی
‎ ‎
چه قدر بی رحمند رویاهـا ...

#1594184 juick.com

@tarane-1:

قلب،قلب منه توسينه ي منه امابراي توميزنه.‏‎..‎

@tarane-1:

juick: @2nya:
پاییز تنها فصلیه که از همون اولین روزش خودشو نشون می ده!

کاش همه انسانها مثل پاییز باشن تا از همون روز اول رنگ و روی اصلیشون رو نشون بدن

#1381314 juick.com