to post messages and comments.

@rododendron:

alexander.holbreich.org

@rododendron:

GRANT ALL PRIVILEGES ON tablename.* TO 'username'@'%' IDENTIFIED BY 'pass' WITH GRANT OPTION;

@rododendron:

Треба відписуватись віде делегатів (object.delegate = nil в деструкторі)

@rododendron:

Навіть firefox почав нормально виглядати

@rododendron:

Так, oxygen-gtk 1.1 справді краще

@rododendron:

Хакінтош — я тебе ненавиджу

@rododendron:

siralex.info

@rododendron:

openquality.ru — торт!

@rododendron:

sudo modprobe usblp

@rododendron:

update-alternatives --config x-www-browser

@rododendron:

Абстрактна фабрика
Абстрактна фабрика подає інтерфейс для утворення родин взаємозв'язаних або взаємозалежних об'єктів, не специфікуючи їхніх конкретних класів. Тобто, припустимо що у нас є кнопочка, але кнопочка то різна в віндах, маках і лінаксах. Але справа в тому, що нам треба виконувати купу різної нудної роботи, тобто задавати текст, колір, розмір, додавати якісь лістенери і т.д. Що ми робимо — ми створюємо інтерфейс, в якому прописуємо потрібні методи. Потім пишемо функцію, яка приймає на вхід інтерфейс і певні параметри, і для цього аргументу викликаємо потрібні функції. uk.wikipedia.org

@rododendron:

Кто и как использует cython?

@rododendron:

webapps.stackexchange.com

@rododendron:

fosswire.com

@rododendron:

chmod +x file

@rododendron:

dropbox + dolphin welinux.ru

@rododendron:

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com `sudo aptitude update 2>&1 | grep -o '[0-9A-Z]\{16\}$' | xargs`

@rododendron:

usermod -a -G ftp tony

@rododendron:

sudo aptitude -t unstable install `dpkg --list | grep "^ii" | grep "libqt.*"| awk {'print $2'}`

@rododendron:

echo "options snd-hda-intel enable_msi=1" >> /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
bugs.launchpad.net